Cazare

1. Calendar cazare:

Ridicarea repartițiilor și semnarea contractelor de cazare se vor face după următorul program, în sala JA102 (Mediateca FILS):

  • Sâmbătă, 23 septembrie 2023, studenții cazați pe perioada verii în căminele UNST POLITEHNICA București, în intervalul orar 10 – 12.30;
  • Miercuri, 27 septembrie 2023, studenții anului I (licență) + cazuri sociale în intervalul orar 9 – 14 și studenții anului II (licență) în intervalul orar 14 – 15.30;
  • Joi, 28 septembrie 2023, studenții anului III în intervalul orar 9 – 11.30 , studenții anului IV în intervalul orar 12 – 14 și studenții la master (anii I + II) în intervalul orar 14 – 15.30;
  • Vineri, 29 septembrie 2022, studenții străini (licență + master, toți anii) în intervalul orar 9 – 13.

Documentele necesare cazării, ce urmează a fi prezentate Comisiei de cazare pentru obținerea repartiției (cererea aprobată de către Comisia de cazare) și a contractului de cazare (închiriere), sunt:

– cartea de identitate (original + copie; pe copie va fi scris lizibil numărul de telefon mobil al studentului) ;

dovada plății online a tarifului de cazare conform punctului 2. de mai jos;

– beneficiază de gratuitate/reducere de tarif (DOAR DACĂ SE ADUC TOATE ACTELE DOVEDITOARE în ziua alocată cazării), categoriile de studenți menționate la punctul 2 de mai jos.

2. Tarife de cazare începând cu luna octombrie 2023

A) Studenții la buget vor achita:

– pentru căminele P2-P11, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A suma de 290 lei/lună sau 825 lei/3 luni în situația în care doresc să achite în avans pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie;

– pentru căminele P1, P12 și D Leu 600 lei. În cazul în care se depășește consumul normat pe cameră se adaugă suplimentar costul utilităților;

– pentru căminul P20 450 lei/lună sau 1275 lei/3 luni;

– pentru Leu C 350 lei sau 990 lei/3 luni.

Categoriile de studenți cazați și care se încadrează în categoriile prevăzute  de Legea nr.199/2023, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr.272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019 sunt scutiți de plată taxei de cazare. În aceste categorii intră: copiii de cadre didactice și didactice auxiliare aflați în activitate sau pensionați, bursierii statului român, studenții străini scutiți de plata taxelor de școlarizare, orfanii de un părinte sau de ambii părinți, copii din familii monoparentale*.

Studenții cu dizabilități (handicap grav sau sever) vor beneficia de reducere la plata regiei de cămin cu 50 %, conform art. 16 alin. (8) din Legea 448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Studenții cazați încadrați într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta și cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de către comisie:

– adeverință fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau universitate;

– certificat de deces părinte/părinți;

– adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));

– adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces;

– dovezi familie monoparentală*.

*Notă: Familie monoparentala: este acel tip de familie în care copiii locuiesc doar cu unul dintre părinți. Acest lucru se poate întâmpla ca urmare a divorțului, a separării părinților, a decesului unuia dintre părinți, a înfierii de către un adult a unui minor sau ca urmare a deciziei unei femei de a da naștere unui copil fără a fi căsătorită sau fără a locui cu un bărbat.

Gratuitatea la cazare pentru cazurile expuse mai sus se acordă la cazarea în căminele P2-P11, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A.

Pentru căminele P1, P12, P20 și Leu D, pentru cazurile expuse mai sus, se acordă o reducere echivalenta cu subvenția la cazare în valoare de 180 lei/360 lei după caz.

B) Studenții la taxă și studenții altor universități vor achita:

– pentru căminele de la P2 la P11, P16, P17, P18, de la P21 la P27, Leu A suma de 440 lei de student/lună;

– pentru căminul P20 550 lei/lună;

– pentru căminul C Leu 495 lei/lună;

– pentru căminele P1, P12 și D Leu 660 lei. În cazul în care se depășește consumul normat pe cameră se adaugă suplimentar costul utilităților.

Pentru studenții UNSTPB copii de CD și personal auxiliar, orfanii de 1 sau ambii părinți, copii din familii monoparentale, care sunt înmatriculați la învățământ cu taxă beneficiază de o reducere de 180 lei din tariful de cazare în căminele P2-P11, P16, P17, P18, P21-P27, Leu A.

C) Studenți străini CPV

– tarif 440 lei loc/lună.

D) Studenți ERASMUS +, ERASMUS MUNDUS, EPICO, etc:

– pentru căminul P12 – 120 euro loc/lună.

Tarifele de cazare sunt valabile până la finalul anului 2023 și vor fi actualizate în funcție de notificările de modificare a prețurilor primite de la furnizorii de utilități începând cu ianuarie 2024.

Modalități de plată:

Regia de cămin se va achita:

1) din contul fiecărui student deschis în platformă http://studenți.pub.ro secțiunea plăți;

2) prin ordin de plată cu menționarea următoarele detalii la plată:

nume si prenume, cămin, camera și luna pentru care se plătește, în următoarele conturi:

  1. pentru studenții români (cont în lei):

Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica din Bucuresti – CUI 48467613

BCR – IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCBROBU

BRD – IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

  • Pentru studenții străini (cont în EURO):

Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica din Bucuresti – CUI 48467613

BCR – IBAN: RO49RNCB0723000506250338

BRD – IBAN: RO32BRDE410SV59022704100