Sesiune examene

Instrucțiuni privind PROGRAMAREA restantelor

Examene Finalizare Studii

Înscriere pentru susținere examenului de diplomă FEBRUARIE 2022

TOATE DOCUMENTELE SE INCARCA IN CONTUL DE STUDENT DE PE PAGINA : http://www.studenti.pub.ro/, in perioada  14.02 – 18.02.2022: 

 • examenele de finalizare a studiilor se desfasoara, conform Calendarului aprobat pentru acest an

 • daca este necesara aducerea unor acte in original, inscrierile candidatilor pentru acest examen se inregistreaza la secretariat FILS, in perioada 14.02 – 18.02.2022, IN TIMPUL PROGRAMULUI  DE LUCRU CU PUBLICUL  10-14

 • in perioada 28.02 – 04.03.2022  se sustine examenul de diploma/absolvire

Condiții necesare pentru înscriere:

 • SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 240 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  studenti.pub.ro)

 • TOATE TAXELE ACHITATE

 • DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa conțină:
  1. diploma de Bacalaureat – depusă la dosar
  2. cererea de înscriere la examen (anexa 4); formularul se obține de pe site-ul facultății, se completează și se semnează de către absolvent
  3. dovada predarii proiectului  de diplomă, eliberată de secretarul comisiei de examen de diploma;
  4. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului;
  5. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm-se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021 (cand se obtine adeverinta de absolvire);
  6. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini). Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021;
  7. declaraţia de originalitate (anexa 5) a proiectului de diplomă- formularul se obţine de pe sie-ul facultăţii,
  8. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
  9. dovada platii pentru sustinerea examenului de licenta (daca este cazul)

Înscriere pentru susținere examenului de diplomă SEPTEMBRIE 2021

TOATE DOCUMENTELE SE INCARCA IN CONTUL DE STUDENT DE PE PAGINA : http://www.studenti.pub.ro/, in perioada  30.08 – 10.09.2021: 

 • examenele de finalizare a studiilor se desfasoara, conform Calendarului aprobat pentru acest an

 • daca este necesara aducerea unor acte in original, inscrierile candidatilor pentru acest examen se inregistreaza la secretariat FILS, in perioada 30.08 – 10.09.2021, IN TIMPUL PROGRAMULUI  DE LUCRU CU PUBLICUL  10-14

 • in perioada 13.09 – 15.09.2021  se sustine examenul de diploma/absolvire

Condiții necesare pentru înscriere:

 • SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 240 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  studenti.pub.ro)

 • TOATE TAXELE ACHITATE

 • DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa conțină:
  1. diploma de Bacalaureat – depusă la dosar
  2. cererea de înscriere la examen (anexa 4); formularul se obține de pe site-ul facultății, se completează și se semnează de către absolvent
  3. dovada predarii proiectului  de diplomă, eliberată de secretarul comisiei de examen de diploma;
  4. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului;
  5. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm-se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021 (cand se obtine adeverinta de absolvire);
  6. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini). Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021;
  7. declaraţia de originalitate (anexa 5) a proiectului de diplomă- formularul se obţine de pe sie-ul facultăţii,
  8. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
  9. dovada platii pentru sustinerea examenului de licenta (daca este cazul)

Comisii și date de licență septembrie 2021

Toate lucrările de licență vor fi încărcate conform regulamentului in Moodle: https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=2031.

Documente:

Înscriere pentru susținere examenului de disertație SEPTEMBRIE 2021

TOATE DOCUMENTELE SE INCARCA IN CONTUL DE STUDENT DE PE PAGINA : http://www.studenti.pub.ro/, in perioada  30.08 – 10.09.2021: 

 • examenele de finalizare a studiilor se desfasoara, conform Calendarului aprobat pentru acest an

 • daca este necesara aducerea unor acte in original, inscrierile candidatilor pentru acest examen se inregistreaza la secretariat FILS, in perioada 30.08 – 10.09.2021, IN TIMPUL PROGRAMULUI  DE LUCRU CU PUBLICUL  10-14

 • in perioada 13.09 – 15.09.2021  se sustine examenul de diploma/absolvire

Condiții necesare pentru înscriere:

 • SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 240 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  studenti.pub.ro)

 • TOATE TAXELE ACHITATE

 • DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa conțină:
  1. diploma de Bacalaureat – depusă la dosar
  2. cererea de înscriere la examen (anexa 4); formularul se obține de pe site-ul facultății, se completează și se semnează de către absolvent
  3. dovada predării proiectului  de disertație, eliberată de secretarul comisiei de examen de dizertație;
  4. copia buletinului/cărții de identitate sau a pașaportului;
  5. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm-se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021 (când se obține adeverința de absolvire);
  6. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenții străini). Originalul se va depune la secretariatul facultății până la 09.10.2021;
  7. declarația de originalitate (anexa 5) a proiectului de diplomă- formularul se obține de pe sie-ul facultății;
  8. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
  9. dovada plății pentru susținerea examenului de licență (daca este cazul)

Comisii și date de licență septembrie 2021

Toate lucrările de dizertație vor fi încărcate conform regulamentului in Moodle:  https://curs.upb.ro/course/index.php?categoryid=2033

Documente: