Asociații studențești

ASAFF

Asociația Studenților și Absolvenților Filierei Francofone (ASAFF) este o asociație de tip ONGS care propune îmbinarea avantajelor oferite de studierea unui profil tehnic cu educația non-formală.

ASAFF permite studenților cu aspirații și aptitudini diferite să își dezvolte o serie de abilități și pasiuni care să îi ajute în evoluția personală. Noi îi apropiem prin valori comune și progresăm împreună în cadrul activităților asociației.

VWI ESTIEM București

VWI ESTIEM București este Asociația Inginerilor Economiști de la Filiera Germană, înființată în iunie 2001 în București.

Prin crearea și menținerea contactelor între studenți și întreprinderi, Asociaţia se consideră o interfață între domeniile universitar și de afaceri. Valorile promovate VWI București au ca obiectiv derularea unor programe și activități extracuriculare, în special pentru membri, dar și pentru ceilalți studenți.