Proiecte

Proiectul ROSE

„Creșterea echității Educaționale și Combaterea Abandonului Școlar în cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine (FILS), provocări ale Mediului Intercultural”-ACCESMI

Proiectul „Creșterea echității Educaționale și Combaterea Abandonului Școlar în cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine (FILS), provocări ale Mediului Intercultural”-ACCESMI depus în cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Universități, finanțat prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) și desfășurat pe o perioadă de 24 luni are ca scop principal facilitarea procesului educațional în cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine acompaniat de reducerea ratei de abandon a studenților români și străini în situații de risc. Proiectul își propune obiective din aria creșterii competitivității și coeziunii sociale centrându-se pe motivarea și accesul studenților dezavantajați, creșterea promovabilității la încheierea primului an de studiu, creșterea integrării studenților din medii și țări defavorizate.

Ce oferă proiectul?

 • Servicii de consiliere – prin parcurgerea unui pachet inovativ și complex de activități practice, studii de caz, exerciții și jocuri de rol, în vederea conștientizării propriului potențial, a identificării resurselor personale sau din exterior care îi pot ajuta pe studenții participanți să-și sporească încrederea de sine, precum și performanțele educaționale;

 • Consiliere profesională și orientare în carieră în scopul familiarizării și adaptării la mediul academic, integrarea studenților in contextul academic intercultural, creșterea motivației și a sentimentului de apartenență vis-a-vis de comunitatea FILS;

 • Servicii de dezvoltare de competențe socio-emoționale prin participarea la activități de consiliere care contribuie la susținerea și dezvoltarea capacităţilor de adaptare-integrare, de autocunoaștere şi de optimizare a relaţiilor interumane prin activităţi practice, studii de caz, exerciții şi jocuri de rol, ateliere de creație artistică cu scopul aprofundării abilităţilor de inteligenţă emoţională şi relaţionare interpersonală, precum şi a stimulării performanței educaționale;

 • Servicii de coaching și dezvoltare personală. Activitatea constă în coaching și cursuri suport pentru studenți cu focalizare pe suport individual, prin lucru în echipă, mentorat, tutoriere pentru studenții care au întâmpinat dificultăți majore după primul semestru și prima sesiune de examene;

 • Programe de îmbunătățire a performanțelor academice a studenților cu scopul dezvoltării abilităților și competențelor specifice pentru identificarea celei mai bune resurse de învățare, explorarea oportunităților de învățare, îmbunătățirea capacităților de înțelegere a problemelor tehnice și aducerea la un nivel de cunoștințe satisfăcător, necesar înțelegerii disciplinelor de studiu la nivel universitar, îmbunătățirea nivelului lingvistic și a vocabularului tehnic;

 • Vizite de studiu – ce presupun dezvoltarea abilităţilor profesionale în domeniul tehnic al studenților. Vizitele de studiu au ca scop dezvoltarea resurselor personale, familiarizarea cu comunicarea și studiul documentelor tehnice redactate într-o limbă de circulaţie internaţională dar și pe o racordare mai strânsă cu viitorul domeniu de activitate al studenţilor.

Mai multe detalii despre proiectul ROSE găsiți la http://dils.pub.ro/rose/

Avizat_AG350_Anexa 6.1.1 Formular specificatii tehnice soft coaching
Avizat_AG350_Anexa 6.1.1_Formular de specificatii tehnice_Soft Educational
Avizat_AG350_Anexa 6.2.1 Invitatie de participare soft educational
Avizat_AG350_Anexa 6.2.1 Invitatie de participare soft coaching
Avizat_Anexa 6.1.1 Formular specificatii tehnice server aplicatii
Avizat_Anexa 6.2.1 Invitatie de participare server aplicatii

CITE – Computing Innovation for Technology Entrepreneurship

Proiectul de cooperare în învățământul superior 18-COP-0012 CITE – Computing Innovation for Technology Entrepreneurship, propus de Universitatea POLITEHNICA din București împreună cu Østfold University College se va desfășura în perioada Octombrie 2019-Septembrie 2022 ( a fost prelungit cu un an din cauza pandemiei de COVID 19)

Proiectul se desfășoară prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor finanțat prin Mecanismul financiar al SEE (2014-2021) și urmărește în principal îmbunătățirea componentelor didactice și de cercetare pentru programele de Masterat ale Facultății de Inginerie în Limbi Străine din domeniile Inginerie și Management și Calculatoare şi Tehnologia Informației.

Proiectul urmărește creșterea interesului și performanțelor studenților în domeniile inovației și ale inițiativei antreprenoriale. Există o recunoaștere clară a necesității înălțării rolului universităților în ecosistemul antreprenorial românesc, iar proiectul vizează direct acest obiectiv. Creșterea calității și cantității inițiativelor de afaceri din domeniul tehnologiei informației din România se concentrează direct pe primele două sectoare prioritare ale granturilor SEE: inovare, cercetare, educație și competitivitate, precum și incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei.

Obiectivele proiectului se referă la programele de masterat (programe de învățământ, studenți și personal academic) care pregătesc studenții Facultății de Inginerie în Limbi Străine la un nivel avansat în domeniul managementului și ingineriei și în domeniul calculatoarelor. În cadrul proiectului se vor crea două noi discipline : “Information and Communications Technology Entrepreneurship” și „Information and Communications Technology based Innovation”. Studenții români vor beneficia de mobilități în universitatea parteneră, iar profesorii celor două universități vor colabora pentru implicarea directă a studenților în cercetare. Studenții vor fi integrați în mod activ – foștii studenți care au creat startup-uri de succes vor participa la crearea de studii de caz și își vor prezenta experiența, iar actualii studenți vor contribui la evaluarea cursurilor.

Pentru mai multe informații, urmăriți pagina de web a proiectului CITE.

Mobilități studenti la Østfold University College
Mobilități Østfold University College
Cerere înscriere program

CONPROF – Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii

Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii – CONPROF”, Contract POSDRU /161/2.1/G/137369, proiect cofinanţat prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Perioada de derulare a proiectului: 18 luni (9 mai 2014 – 8 Noiembrie 2015)

Obiectivul general al proiectului: Contribuţii la dezvoltarea durabilă a cooperării intre instituţiile de invăţămant superior şi mediul de afaceri, prin facilitarea formării profesionale a studenţilor din invăţămantul universitar si a tranziţiei de la statutul de student la cel de angajat, asigurandu-se in acest mod creşterea ocupabilităţii absolvenţilor prin consiliere, orientare profesională, pregătire practică şi urmarind integrarea a trei componente principale: programele de studii, aptitudinile iniţiale ale studentului si cerinţele de pe piaţa muncii.

Obiective specifice ale proiectului: 

 • Creşterea ocupabilităţii absolvenţilor de invăţămant superior pe piaţa muncii in activităţi efective de producţie, dezvoltare-inovare şi teme orizontale de marketing, asigurarea calităţii, securitatea informaţiei, drepturi de proprietate intelectuală, in domeniile: TIC, Electronică , Inginerie şi Management, Administrarea afacerilor, Informatica economică, Informatica aplicată;
 • Furnizarea de servicii de consiliere, orientare profesională, pregatire practică prin integrarea programelor de studii, a aptitudinilor iniţiale ale studentului cu cerinţele pieţei muncii;
  Complementaritatea pregătirii practice prin dezvoltarea şi implementarea unor metode interactive de invăţare prin întreprinderea simulată pe baza unor infrastructuri de tip Intranet-Extranet-Internet intre parteneri si agenţi economici;

Grupurile ţintă din proiect: Studenţii din cadrul cursurilor de licenţă şi masterat, de la cele doua universităţi partenere in proiect – Universitatea Politehnică Bucureşti şi Universitatea Romano Americană. Proiectul este un grant si se va implementa la nivelul regiunii de dezvoltare Bucuresti – Ilfov.

Indicatori principali / Rezultate finale ale proiectului:

 • Numărul de sudenţi sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 200;
 • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră: 360;
 • Ponderea studenţilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare: 60;
 • Numărul persoanelor care vor beneficia de consiliere/orientare şi vor gasi un loc de muncă – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 25;
 • Numarul persoanelor care vor beneficia de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă: 75.

Consortiul proiectului

Societate Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare – SC IPA SA – coordonatorul proiectului
Manager proiect: Dr.ing. Gabriel Spiridon
Tel: 021 318 00 55; Fax: 021 316 16 20;
email: spiridon@ipa.ro
Calea Floreasca 169, Sector 1, Bucuresti,
cod postal 014459

Universitatea Romano Americana, URA
partenerul P2

Persoana de contact: Prof dr.ing. George Carutasu
Tel: 0724 391 157;
email: carutasu.george@profesor.rau.ro
Bulevardul Expozitiei nr.1 B, sector 1, Bucuresti

Universitatea Politehnica Bucuresti, UPB partenerul P1
Persoana de contact: Prof.dr. ing Adrian Volceanov
Tel: 0744523371;
email: avolceanov@yahoo.co.uk
Splaiul Independentei, 313, sector 6, Bucuresti

Asociatia Centru Suport pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – CS IMM – partenerul P3
Persoana de contact: Ec. Mirela Doana
tel: 0723 516135;
email: mireladoana@inimm.ro
Sos.Oltenitei, nr.103, sector 4, Bucuresti