Masterat

Limba engleză

Inginerie şi management

Specializarea: Administrarea și Ingineria Afacerilor
Prezentare
Plan de învățământ
Admitere
Poster

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Specializarea: Ingineria sistemelor de programe
Prezentare
Plan de învățământ
Admitere
Fise de disciplina

Biomateriale pentru ingineria țesuturilor 

Prezentare
Plan de învățământ
Admitere
Poster

Procesarea și designul avansat al materialelor

Prezentare
Plan de învățământ
Admitere
Poster

Limba franceză

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Specializarea: Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative
Prezentare
Plan de învățământ
Admitere
Poster

Master acreditat, calificativ încredere

Inginerie industrială

Specializarea: Ingineria sistemelor industriale
Prezentare
Plan de învățământ
Admitere
Poster

Se poate obține si o diploma DHET in cooperare cu INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE de TOULOUSE

Ştiinţe ale comunicării

Specializarea: Tehnologia traducerii automate
Prezentare
Plan de învățământ
Admitere

Limba germană

Inginerie şi management

Specializarea: Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie
Prezentare
Plan de învățământ
Admitere

Inginerie şi management

Specializarea: Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie
Prezentare
Plan de învățământ
Admitere