Admitere licență

Ofertă educațională 2024-2025

Calculatoare și tehnologia informației

Limba de predare: en/fr
Specializări: Ingineria informației (en/fr); Internetul dispozitivelor inteligente (en/fr)

Mai multe detalii

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Limba de predare: en/fr/de
Specializări: Electronică aplicată (en/fr/de)

Mai multe detalii

Inginerie mecanică

Limba de predare: en/fr
Specializări: Inginerie mecanică (en/fr)

Mai multe detalii

Inginerie chimică

Limba de predare: en
Specializări: Știința polimerilor (en); Chimie organică (en)

Mai multe detalii

Inginerie și Management

Limba de predare: de
Specializări: Inginerie economică în domeniul mecanic (de)

Mai multe detalii

An pregătitor germană

Limba de predare: ro/de
Specializări: Pregătire pentru admiterea la o specializare cu predare în limba germană

Mai multe detalii

Inginerie industrialǎ

Limba de predare: de
Specializări: Informaticǎ aplicatǎ ȋn inginerie industrialǎ (de)

Mai multe detalii

Dacă ai întrebări contactează-ne direct pe  admitere_fils@upb.ro și la telefon 0214029590

Admitere 2024-2025


Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență.

Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.

Pentru admiterea la studiile cu predare in limbi străine candidații au obligația să facă dovada cunoașterii limbii de predare pentru respectivele programe.

Informații generale

Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.

Distribuția numărului total de locuri pe domenii de studii pentru anul universitar 2024-2025 – aici.

Concursul de admitere este adresat candidaților care îndeplinesc prevederile din Capitolele I și II din Regulament.

Structura și calendarul de desfășurare sunt reprezentate grafic mai jos și sunt descrise în Capitolul III din Regulament

În anul 2024, admiterea în FILS se face printr-un concurs pe dosar bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). Pentru concursul de admitere se organizează succesiv trei sesiuni:

 • Sesiunea I – Admitere anticipată (concurs de dosare)
 • Sesiunea II – Admitere (concurs de dosare)
 • Sesiunea III – Admitere-completare (concurs de dosare)

Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze, după cum urmează:

 • Faza I – Înscriere la sesiunea curentă
 • Faza II – Admitere preliminară (Etapa I)
 • Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare, participare la glisare, înscriere în anul I și înmatriculare

Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în anul I, parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie.

Pentru admiterea la studiile cu predare in limbi străine candidații au obligația sa facă dovada cunoașterii limbii de predare pentru respectivele programe. Dovada se poate face prin:

 • Liceu absolvit in respectiva limba de predare
 • Certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (minim B2)
 • Probă pentru respectiva limbă de predare:
  • Proba A, B sau C de la examenul de Bacalaureat, cu notă echivalată la calificativul B2 (incărcați diploma de bacalaureat la certificat lingvistic);
  • Disciplina de tip „limba străină” promovată în liceu cu media cel puțin 8,00 (în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a) (incărcați foaia matricolă la certificat lingvistic)
  • Test UPB ( mai multe informații pe https://admitere.pub.ro, primul test este pe data de 5 aprilie cu inscriere pana pe data de 3 aprilie) (incărcați emailul cu rezultatul la certificat lingvistic)

Domeniul Inginerie și Management (germana) are doua specializari:

 • Inginerie si Management Industrial (dom. electric)
 • Inginerie si Management Industrial (dom. mecanic)

In functie de numarul de inscrisi se va porni una din cele doua specializari.

La anul pregătitor în limba germană locurile sunt cu taxa, dar subvenționate (fără efort bugetar din partea candidaților admiși). Candidații din această categorie, admiși și înmatriculati în 2024 și care finalizeaza cu succes anul pregătitor, vor avea locuri rezervate în anul 2024 la domeniile cu predare în limba germană

Sesiunea I

Specificul, condițiile de participare, organizarea și desfășurarea acestei sesiuni se găsesc în Capitolul IV.

Această sesiune este dedicată:

A   Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului.
Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată fără concurs.
Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată fără concurs poate fi vizualizat aici.
Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat.

B   Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în POLITEHNICA București.
Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs.
Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.
În anul 2024, admiterea anticipată în POLITEHNICA București se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3). Admiterea anticipată la FILS se desfășoară prin concurs de dosare (P1 și P2 – medii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a la disciplinele selectate) (vezi Anexa II-1.1)

Atentie Candidații de la facultățile cu concurs cu probe scrise care nu au fost declarați pre-admiși la sfârșitul Fazei II din Sesiunea I, dacă doresc, se mai pot înscrie la concursul de
admitere încă deschis în Sesiunea I, la FILS. Atenție însă, că în această ultimă situație există posibilitatea de a nu putea participa la Sesiunea I+ de la facultățile cu concurs cu probe scrise sau vocaționale.

Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin concurs este limitat și poate fi vizualizat aici.
Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, participare la glisare -opțional*-, înscriere în anul I și înmatriculare admiși.

Componența dosarului pentru înscrierea în această sesiune este descrisă în Anexa IV (detalii plată).

În Sesiunea I – Admitere anticipată un candidat se poate înscrie la o singură facultate din POLITEHNICA București (facultatea de bază) și va plăti o singură taxă de înscriere, iar în ceea ce privește opțiunile:
– Candidatul alege, în prima fază, disciplinele pentru probele P1 și P2 dintre cele valabile (vezi Anexa II-1.1 ).
– Odată acestea stabilite, candidatul poate selecta în ordinea preferințelor sale triadele Facultate-Domeniu-Finanțare (FaDoFi) de la facultatea la care se înscrie.

Pentru A – Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu (vezi Anexa VI).

Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, în ceea ce privește probele de concurs, în Sesiunea I, două dintre acestea (P1 și respectiv P2) se bazează pe mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.1)

Pentru B – Admitere anticipată prin concurs, proba P3 se bazează pe mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, precum și pe o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III).

Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul on-line POLITEHNICA București din data de 5 Aprilie 2024 (dată valabilă pentru toți candidații) vor avea grijă să se programeze (detalii aici) până cel târziu pe 03 Aprilie 2024, ora 12:00 sau din data de 14 Iunie 2024  vor avea grijă să se programeze până cel târziu pe 12 iunie 2024, ora 12:00 (detalii aici).

SpecializareUltima medie in S1 2023
Inginerie chimică – engleză7.90
Inginerie electronică, telecomunicații și
tehnologii informaționale – engleză
8.74
Inginerie electronică, telecomunicații și
tehnologii informaționale – franceză
Inginerie electronică, telecomunicații și
tehnologii informaționale – germană
7.54
Calculatoare și Tehnologia Informației –
engleză
8.94
Calculatoare și Tehnologia Informației –
franceză
7.32
Inginerie mecanică – engleză8.23
Inginerie industrială – germană
Inginerie și management – germană6.16

Returnare taxa 500 lei admitere
Dacă vă aflați în situațiile menționate în regulament în care sunteți eligibili pentru returnarea taxei de 500 lei trebuie să trimiteți pe admitere_fils@upb.ro următoarele: scan buletin, cerere semnată, IBAN (în clar, preferabil obținut prin extras de cont) și dovada plații taxei de 500 lei.