Admitere licență

Ofertă educațională 2023-2024

Calculatoare și tehnologia informației

Limba de predare: en/fr
Specializări: Ingineria informației (en/fr); Internetul dispozitivelor inteligente (en/fr)

Mai multe detalii

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Limba de predare: en/fr/de
Specializări: Electronică aplicată (en/fr/de)

Mai multe detalii

Inginerie mecanică

Limba de predare: en/fr
Specializări: Inginerie mecanică (en/fr)

Mai multe detalii

Inginerie chimică

Limba de predare: en
Specializări: Știința polimerilor (en); Chimie organică (en)

Mai multe detalii

Inginerie și Management

Limba de predare: de
Specializări: Inginerie economică în domeniul mecanic (de)

Mai multe detalii

An pregătitor germană

Limba de predare: ro/de
Specializări: Pregătire pentru admiterea la o specializare cu predare în limba germană

Mai multe detalii

Inginerie industrialǎ

Limba de predare: de
Specializări: Informaticǎ aplicatǎ ȋn inginerie industrialǎ (de)

Mai multe detalii

Dacă ai întrebări contactează-ne direct pe  admitere_fils@upb.ro și la telefon 0214029590

Admitere 2023-2024


Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență.

Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.

Pentru admiterea la studiile cu predare in limbi străine candidații au obligația să facă dovada cunoașterii limbii de predare pentru respectivele programe.

Informații generale

Domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei (en si fr) are doua specializari

 • Ingineria Informatiei
 • Ingineria Internetului Dispozitivelor Inteligente

Repartizarea intre cele dous specializari la Calculatore si Tehnologia Informatiei se face in următorul mod:

 • Studenții îsi aleg specializarea dorită la înmatriculare și vor fi repartizați în funcție de media de concurs și de opțiune.
 • În funcție de situația înmatriculărilor și disponibilitatea locurilor, candidații pot trece la opțiunea aleasă dacă inițial a fost distribuit la alta opțiune, prin glisare după același algoritm.

Repartizare initiala Ingineria Informatiei – Ingineria Internetului Dispozitivelor Inteligente engleza

Repartizare initiala Ingineria Informatiei – Ingineria Internetului Dispozitivelor Inteligente franceza

Domeniul Inginerie și Management (germana) are doua specializari:

 • Inginerie si Management Industrial (dom. electric)
 • Inginerie si Management Industrial (dom. mecanic)

In functie de numarul de inscrisi se va porni una din cele doua specializari.

La anul pregătitor în limba germană locurile sunt cu taxa, dar subvenționate (fără efort bugetar din partea candidaților admiși). Candidații din această categorie, admiși și înmatriculati în 2022 și care finalizeaza cu succes anul pregătitor, vor avea locuri rezervate în anul 2023 la domeniile cu predare în limba germană

Sesiunea III

Admiterea s-a incheiat, va uram succes in noul an scolar.

Admisi si inmatriculati sesiunea III

Admiterea în Facultatea de Inginerie în Limbi Strǎine din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti, sesiunea III se face prin concurs de dosare bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3) sau fara concurs, pentru candidații cu rezultate deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil, în perioada 24 iulie 2023 – 14 septembrie 2023.

Inscrierea se face online, pe platforma admitere.pub.ro

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii prin concurs, se face în proporție de 80% pe baza rezultatelor obținute pentru probele P1 și P2 și, în proporție de 20%, pe baza rezultatelor obținute la proba P3.

Alegerea disciplinelor pentru probele P1 şi P2 şi calculul notelor se fac conform metodologiei prezentate în Regulamentul specificat, aferente sesiunii I (vezi Anexa II-2.1) . Atentie pentru P1 se alege Matematica, pentru P2 se poate alege doar Fizica (cls 9,10), Informatica (cls 9,10,11) sau Chimie (cls 10) daca candidatul a absolvit liceu cu profil real.

Pentru proba P3 se va lua în considerare media generală la Bacalaureat. Ca excepţie, media generalǎ se calculeazǎ numai pe baza probelor P1 şi P2, pentru candidaţii cu diplomǎ echivalentǎ de Bacalaureat.

Pentru obținerea statutului de pre-admis fără concurs se va respecta Anexa VI din Regulamentul de admitere licenta 2023-2024

Prin calcularea notelor, se realizeazǎ ierarhizarea candidaţilor, care sunt invitaţi de cǎtre CLA sǎ se inmatriculeze. Candidatii admisi vor primi invitatia pe mail, verificati si directorul de SPAM!

Etapele de ierarhizare vor avea loc în fiecare sǎptǎmânǎ dupǎ cum urmeazǎ: 26 iulie, 2 august, 9 august, 16 august, 23 august iar înmatriculǎrile vor avea loc în zilele de 27 iulie, 3 august, 10 august, 17 august, 24 august prin prezentarea candidaţilor admişi la Secretariatul facultǎţii, intre orele 9-12 cu dosarul complet, conform Anexei VII din Regulamentul de admitere 2023-2024. În perioada 28 august- 14 septembrie 2022, ierarhizarea candidaţilor pentru locurile vacante se va face sǎptǎmânal, în ziua de marţi la ora 16, iar inmatricularea în ziua de miercuri.

La etapele de ierarhizare din zilele precizate nu se iau in considerare inscrierile finalizate dupa ora 16

Daca un candidat admis nu se prezinta la inmatriculare, locul este pierdut si va reintra ca loc liber in urmatoarea ierarhizare saptamanala.

OBSERVAȚIE (valabil din data de 28 august) – Dacă un candidat admis nu se prezintă la înmatriculare, nu mai reintră în concurs săptămâna următoare decât dacă își manifestă această opțiune, prin trimiterea unui email către admitere_fils@upb.ro .

Locurile devenite vacante prin retragere, sunt luate in considerare pentru ierarhizarea din saptamana urmatoare retragerii.

 • Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat admis în urma ierarhizarii saptamanale, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate vezi Anexa VIII), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III.
 • Candidații cu dosarul de admitere completat și validat confirmă dorința de a ocupa locul obținut preliminar prin:
  • Completarea cererii de înscriere în anul I:
  • Depunerea diplomei de Bacalaureat în original dacă a obținut un loc finanțat de la buget;
  • Plata on-line a 500 lei din taxa de școlarizare (aproximativ ¼ din taxa de școlarizare pentru primul semestru) dacă a fost admis pe un loc cu taxă;
  • Plata on-line a taxei de înmatriculare în anul I (50lei);
 • Taxa de 500 lei este în contul taxei sale de școlarizare. Dacă un candidat ajunge în urma glisării la un loc finanțat de la buget, aceasta plată se va returna integral.

Înscriere

Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro.

Pentru admiterea la studiile cu predare in limbi străine candidații au obligația sa facă dovada cunoașterii limbii de predare pentru respectivele programe. Dovada se poate face prin:

 • Liceu absolvit in respectiva limba de predare
 • Certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (minim B2)
 • Probă pentru respectiva limbă de predare:
  • Proba A, B sau C de la examenul de Bacalaureat, cu notă echivalată la calificativul B2;
  • Disciplina de tip „limba străină” promovată în liceu cu media cel puțin 8,00 (în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a)
  • Test UPB ( mai multe informații pe https://admitere.pub.ro )

Detalii plată înscriere Sesiunea III

Taxa de inscriere este 125 lei (candidații cu barem îndeplinit sunt scutiti de taxa) și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar.
 • prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:
  • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270 CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau
  • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100 CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

Detalii plată înmatriculare

Taxa de înmatriculare este 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea la care acesta se înmatriculează, astfel:

 • direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar.
 • Transfer bancar la :
  • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau
  • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

Taxa de 500 lei pentru locurile cu taxa se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea la care acesta se înmatriculează, prin transfer bancar la :

 • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270 CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau
 • Universitatea POLITEHNICA din București IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100 CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD)

Returnare taxa 500 lei admitere
Dacă vă aflați în situațiile menționate în regulament în care sunteți eligibili pentru returnarea taxei de 500 lei trebuie să trimiteți pe admitere_fils@upb.ro următoarele: scan buletin, cerere semnată, IBAN (în clar, preferabil obținut prin extras de cont) și dovada plații taxei de 500 lei.