Centre de cercetare

cttm

Centrul pentru Transfer Tehnologic și Managerial (CTTM)

Centrul de Transfer Tehnologic și Managerial CTTM, a fost înființat în anul 2000, în cadrul Departamentului de Stiințe Inginerești – Ramura Germană și a fost transferat în anul 2011, Facultății de Inginerie în Limbi Străine.

Obiectiv: transferul de cunoștințe tehnice, tehnologice și manageriale către industrie și sectorul public. Se vizează creșterea performanței instituționale de cercetare și stimularea inovării și a transferului tehnologic și managerial, în scopul valorificării și introducerii în circuitul economic și în cel științific a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite și publicații.

Centre de recherches en narratologie et sciences du langage

Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie (CSSNT-UPB)

Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie (CSSNT-UPB) este o instituție de cercetare științifică, după cum îi spune și numele, în domeniul specializat al științei suprafeței și al nanotehnologiei.

CSSNT-UPB este un adevărat centru de excelență în următoarele domenii:

  • prepararea și eventual scalarea la producție de masă a nanomaterialelor avansate;
  • caracterizarea morfologică, structurală și electronică în spațiul real și în 3D la scară atomică și nanometrică;
  • designul și crearea de prototipuri de macro-, micro- și nano-senzori și nano-dispozitive folosind nanoparticule și nano-obiecte.