Admitere master

Metodologie generală

Concursul de admitere se desfășoară în acord cu Metodologia Universității POLITEHNICA București în vigoare.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul universității.

Programele de masterat ale Facultății de Inginerie în Limbi Străine sunt prezentate aici.

Sesiunea curentă de admitere: sesiunea III 2023

FILS organizeaza admitere in sesiunea II doar pentru programele: MBAE, ISP, BioTE, AMPD, MITSC, ISI, TTA, GIVE și NGEL.

Înscriere

Perioada: 4.09 – 15.09.2023 (ora 15), online pe https://admitere.pub.ro/ (butonul Master 2023 III)

Taxa de înscriere: 100 RON – Informatii inscriere online admitere master (butonul Master 2023 III)

Dosarul de înscriere  trebuie să conțină următoarele documente:

 1. fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 din metodologie (generata din platforma de inscriere), în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 2. diploma de bacalaureat;
 3. diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2023 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
 4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
 5. certificatul de naștere;
 6. certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 7. buletin/carte de identitate/pașaport;
 8. dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (plata se face prin platforma de înscriere sau prin transfer bancar);
 9. declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 10. pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină (evaluarea se face la interviul de admitere);

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2022-2023 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b), (c), (d).

Concurs de admitere

Perioada: 18.09 – 19.09.2023

Date interviu (ACTUALIZATE)

Metodologie

 • Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului (corespunde mediei MA)
 • Proba 2 – o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu (corespunde mediei MB)
 • Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula: MG = (M A + MB )/ 2

Detalii despre interviuri se vor anunța pe pagina de Admitere a fiecărui master sau contactând secretarul fiecărei comisii.

Alte aspecte:

 • Validarea identității candidaților se va face folosind camera web și buletin/act de identitate. Probele online vor fi înregistrate, conform regulamentului și acordului exprimat de candidați în fișa de înscriere.
 • Interviul se va desfășura în limba de predare.
 • Interviul se va desfășura folosind programul Microsoft Teams.
 • Candidații trebuie să se familiarizeze cu programul Microsoft Teams – în special funcțiile pornire/oprire a camerei web și partajare a ecranului în cadrul unui apel.
 • Candidații trebuie sa fie disponibili în „team” cu cel puțin 10 minute înainte de momentul la care sunt planificați pentru interviu.

Informații suplimentare

Pe pagina de admitere a fiecărui master sunt disponibile datele de contact ale responsabilului de program, care poate oferi informații specifice programului ales. Informații generale se pot obține printr-un e-mail către Maria-Iuliana Dascălu, prodecan mastere FILS, la adresa maria.dascalu@upb.ro.

Informații specifice se pot obține:

BUSINESS ADMINISTRATION AND ENGINEERING: mbae@upb.ro, bujor.pavaloiu@upb.ro
SOFTWARE ENGINEERING: : n.goga@rug.nl, andrei.vasilateanu@upb.ro
BIOMATERIALS FOR TISSUE ENGINEERING: agrumezescu@upb.ro
ADVANCED MATERIALS PROCESSING AND DESIGN: anton.ficai@upb.ro
MANAGEMENT, INNOVATION ET TECHNOLOGIES DES SYSTÈMES COLLABORATIFS: danalexmitrea@gmail.com
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS: virgil.dumbrava@upb.ro
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION AUTOMATIQUE: roxanaanca.trofin@yahoo.com
Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie: cristian.mustata@upb.ro
Geschäfts- und Industrieverwaltung: cristian.mustata@upb.ro

Comunicarea rezultatelor

Rezultate preadmitere

Rezultate admitere iulie

Rezultate admitere septembrie

Rezultate admitere si inmatriculare

Înmatriculare

Locație: Secretariat FILS (JE 105)

Perioadă: 18.09 – 22.09.2023, orele 9-15 (Atentie, vineri, 22.09, inmatricularea se va incheia la ora 14!).

Taxa de inmatriculare poate fi platita online, in platforma de inscriere sau prin transfer bancar, in contul indicat in documentul de mai jos.

Înmatricularea este obligatorie pentru păstrarea locului.

Pe pagina de admitere a fiecărui master sunt disponibile datele de contact ale responsabilului de program, care poate oferi informații specifice programului ales. Informații generale se pot obține printr-un e-mail către Maria-Iuliana Dascălu, prodecan mastere FILS, la adresa maria.dascalu@upb.ro.

Programe master FILS

Studii universitare de masterat în limba engleză

Studii universitare de masterat în limba franceză

Studii universitare de masterat în limba germană

 • Geschäfts- und Industrieverwaltung – Administrarea și ingineria afacerilor în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie și management
 • Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie – Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie) (în limba germană), domeniul Inginerie şi management

Rezultate 2022

Rezultate admitere septembrie

Rezultate admitere iulie

Candidati admisi si inmatriculati (mai si iulie)

Rezultate pre-admitere