Admitere master

Metodologie generală

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul universității.

Concursul de admitere se desfășoară în acord cu Metodologia Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București în vigoare.

Programele de masterat ale Facultății de Inginerie în Limbi Străine sunt prezentate aici.

Sesiunea curentă de admitere: sesiunea I 2024

FILS organizeaza admitere in sesiunea I pentru programele: MBAE, ISP, BioTE, AMPD, MITSC, ISI, TTA, GIVE și NGEL.

Înscriere

Perioada: 15.04 – 10.05.2024 (ora 16), online pe https://admitere.pub.ro/ (butonul Master 2024 I)

Taxa de înscriere: 50 RON – Informatii inscriere online admitere master (butonul Master 2024 I)

Dosarul de înscriere  trebuie să conțină următoarele documente:

 • a)fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
 • b)certificatul de naștere;
 • c)certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • d)situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior:
 • e)buletin/carte de identitate/pașaport;
 • f)dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al universității);
 • g)declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;
 • h) dovada competențelor lingvistice pentru limba în care se desfășoară programul de master.

Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în POLITEHNICA București în anul universitar 2023-2024 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) și (d).

În cadrul înscrierii la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, un candidat se poate înscrie numai la o singură facultate din POLITEHNICA București.

Certificarea competențelor lingvistice se face prin una dintre următoarele modalități:
-Candidatul posedă un certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (minim B2); certificatul se încarcă în platforma online de înscriere;
-Candidatul este absolvent al unui program de studii de licență sau masterat în respectiva limbă de predare;
-Candidatul are o disciplina de tip limbă străină pentru respectiva limbă de predare promovată în anul I de studii de licență cu media cel puțin 8,00;
-Candidatul susține testul on-line în POLITEHNICA București2 de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (în cazul în care nu se încadrează în una dintre cele 3 condiții anterioare) și obține calificativul PROMOVAT.

Concurs de admitere

Perioada: 13.05 – 16.05.2024

Date de interviu (se vor actualiza)

Metodologie

 • Proba 1 – o probă orală sau scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie anunțată sau de tip interviu, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul;
 • Proba 2 – o probă orală sau scrisă de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea programului de studiu, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, care corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul.
 • Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, cu formula: MG = (MA + MB )/ 2

Detalii despre interviuri se vor anunța pe pagina de Admitere a fiecărui master sau contactând secretarul fiecărei comisii.

Alte aspecte:

 • Validarea identității candidaților se va face folosind camera web și buletin/act de identitate. Probele online vor fi înregistrate, conform regulamentului și acordului exprimat de candidați în fișa de înscriere.
 • Interviul se va desfășura în limba de predare.
 • Interviul se va desfășura folosind programul Microsoft Teams.
 • Candidații trebuie să se familiarizeze cu programul Microsoft Teams – în special funcțiile pornire/oprire a camerei web și partajare a ecranului în cadrul unui apel.
 • Candidații trebuie sa fie disponibili în „team” cu cel puțin 10 minute înainte de momentul la care sunt planificați pentru interviu.

Informații suplimentare

Pe pagina de admitere a fiecărui master sunt disponibile datele de contact ale responsabilului de program, care poate oferi informații specifice programului ales. Informații generale se pot obține printr-un e-mail către Maria-Iuliana Dascălu, prodecan mastere FILS, la adresa maria.dascalu@upb.ro.

Informații specifice se pot obține:

BUSINESS ADMINISTRATION AND ENGINEERING: mbae@upb.ro, bujor.pavaloiu@upb.ro
SOFTWARE ENGINEERING: : n.goga@rug.nl, andrei.vasilateanu@upb.ro
BIOMATERIALS FOR TISSUE ENGINEERING: agrumezescu@upb.ro
ADVANCED MATERIALS PROCESSING AND DESIGN: anton.ficai@upb.ro
MANAGEMENT, INNOVATION ET TECHNOLOGIES DES SYSTÈMES COLLABORATIFS: danalexmitrea@gmail.com
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS: virgil.dumbrava@upb.ro
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION AUTOMATIQUE: roxanaanca.trofin@yahoo.com
Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie: cristian.mustata@upb.ro
Geschäfts- und Industrieverwaltung: cristian.mustata@upb.ro

Comunicarea rezultatelor

Arhivă rezultate 2023

Rezultate preadmitere

Rezultate admitere iulie

Rezultate admitere septembrie

Rezultate admitere si inmatriculare

Înmatriculare

Locație: Secretariat FILS (JE 105)

Perioadă: 1.07 – 22.07.2024, orele 9-15.

Taxa de inmatriculare poate fi platita online, in platforma de inscriere sau prin transfer bancar, in contul indicat in documentul de mai jos.

Înmatricularea este obligatorie pentru păstrarea locului.

Pe pagina de admitere a fiecărui master sunt disponibile datele de contact ale responsabilului de program, care poate oferi informații specifice programului ales. Informații generale se pot obține printr-un e-mail către Maria-Iuliana Dascălu, prodecan mastere FILS, la adresa maria.dascalu@upb.ro.

Programe master FILS

Studii universitare de masterat în limba engleză

Studii universitare de masterat în limba franceză

Studii universitare de masterat în limba germană

 • Geschäfts- und Industrieverwaltung – Administrarea și ingineria afacerilor în industrie (în limba germană), domeniul Inginerie și management
 • Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie – Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie) (în limba germană), domeniul Inginerie şi management

Rezultate 2022

Rezultate admitere septembrie

Rezultate admitere iulie

Candidati admisi si inmatriculati (mai si iulie)

Rezultate pre-admitere