Masterat

Limba engleză

Inginerie şi management

Specializarea: Administrarea și Ingineria Afacerilor
Prezentare
Plan de învățământ 2023-2025
Admitere
Poster
Contact

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Specializarea: Ingineria sistemelor de programe
Prezentare
Plan de învățământ 2023-2025
Plan de învățământ 2022-2024
Admitere
Fise de disciplina
Contact

Procesarea și designul avansat al materialelor

Prezentare
Plan de învățământ
Admitere
Poster
Contact

Biomateriale pentru ingineria țesuturilor 

Prezentare
Plan de învățământ 2023-2025
Admitere
Poster
Contact

Limba franceză

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Specializarea: Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative
Prezentare
Plan de învățământ 2023-2025
Admitere
Poster
Contact

Inginerie industrială

Specializarea: Ingineria sistemelor industriale
Prezentare
Plan de învățământ 2023-2025
Admitere
Poster
Contact

Se poate obține si o diploma DHET in cooperare cu INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE de TOULOUSE

Ştiinţe ale comunicării

Specializarea: Tehnologia traducerii automate
Prezentare
Plan de învățământ
Admitere
Contact

Limba germană

Inginerie şi management

Specializarea: Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie
Prezentare
Plan de învățământ 2023-2025
Admitere
Contact

Inginerie şi management

Specializarea: Excelenţa sustenabilă şi Leadership în industrie
Prezentare
Plan de învățământ 2023-2025
Admitere
Contact