Sesiune examene

Sesiunea iarna 2023-2024

Programare examene licenta

Programare examene master

Examene Finalizare Studii

Înscriere pentru susținere examenului de diplomă FEBRUARIE 2024

TOATE DOCUMENTELE SE INCARCA IN CONTUL DE STUDENT DE PE PAGINA : http://www.studenti.pub.ro/, in perioada  12.02 – 16.02.2024: 

 • Examenele de finalizare a studiilor se desfasoara, conform Calendarului aprobat pentru acest an

 • Daca este necesara aducerea unor acte in original, inscrierile candidatilor pentru acest examen se inregistreaza la secretariat FILS, in perioada 12.02 – 16.02.2024, IN TIMPUL PROGRAMULUI  DE LUCRU CU PUBLICUL  10-14

 • Verificati link comisii si date

Condiții necesare pentru înscriere:

 • SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 240 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  studenti.pub.ro)

 • TOATE TAXELE ACHITATE

 • DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa conțină:
  1. diploma de Bacalaureat – depusă la dosar
  2. cererea de înscriere la examen (anexa 4); formularul se obține de pe site-ul facultății, se completează și se semnează de către absolvent
  3. dovada predarii proiectului  de diplomă, eliberată de secretarul comisiei de examen de diploma;
  4. copia buletinului/cărții de identitate sau a paşaportului;
  5. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm-se vor depune la secretariatul facultății
  6. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenţii străini). Originalul se va depune la secretariatul facultății;
  7. declaraţia de originalitate (anexa 5) a proiectului de diplomă- formularul se obţine de pe sie-ul facultăţii,
  8. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
  9. dovada platii pentru sustinerea examenului de licenta (daca este cazul)

Comisii și date de licență februarie 2023

Documente:

Înscriere pentru susținere examenului de disertație FEBRUARIE 2024

TOATE DOCUMENTELE SE INCARCA IN CONTUL DE STUDENT DE PE PAGINA : http://www.studenti.pub.ro/, in perioada  12.02.2024– 16.02.2024: 

 • Examenele de finalizare a studiilor se desfasoara, conform Calendarului aprobat pentru acest an

 • daca este necesara aducerea unor acte in original, inscrierile candidatilor pentru acest examen se inregistreaza la secretariat FILS, in perioada 12.02.2024 – 16.02.2024, IN TIMPUL PROGRAMULUI  DE LUCRU CU PUBLICUL  10-14

 • Verificati link comisii si date

Condiții necesare pentru înscriere:

 • SITUATIA SCOLARA INCHEIATA – 240 DE PUNCTE DE CREDIT (STUDENTUL DECLARAT ABSOLVENT IN CONTUL SAU  DIN  studenti.pub.ro)

 • TOATE TAXELE ACHITATE

 • DOSARUL COMPLET DE INSCRIERE care trebuie sa conțină:
  1. diploma de Bacalaureat – depusă la dosar
  2. cererea de înscriere la examen (anexa 4); formularul se obține de pe site-ul facultății, se completează și se semnează de către absolvent
  3. dovada predării proiectului  de disertație, eliberată de secretarul comisiei de examen de disertatie;
  4. copia buletinului/cărții de identitate sau a pașaportului;
  5. copia Scrisorii/Ordinului Ministerului de acceptare la studii (numai pentru studenții străini). Originalul se va depune la secretariatul facultății;
  6. declarația de originalitate (anexa 5) a proiectului de diplomă- formularul se obține de pe site-ul facultății;
  7. dovada completării chestionarului de angajabilitate de pe https://studenti.pub.ro/
  8. dovada plății pentru susținerea examenului de disertatie (daca este cazul)

Comisii și date de licență FEBRUARIE 2023

Documente: