Administrativ

Taxe școlare și contracte

În vederea semnării contractelor de studii pentru anul universitar 2023/2024 șefii de grupă desemnați de către studenți vor contacta tutorii care le vor da contractele de semnat.

După semnarea olografă a contractelor de studiu de către fiecare student în parte, șeful de grupă le va preda tutorelui.

Studenții la taxă trebuie să aibă în vedere că la semnarea contractului de studiu trebuie să aibă încărcată în contul de student chitanța de plată a taxei aferente semestrului 1 al anului universitar 2023/2024.

Studenții cu restanțe trebuie să aibă în vedere că la semnarea contractului de studii trebuie sa aibă încărcată chitanța de plată pentru disciplinele restante la care vor participa în anul universitar 2023/2024. După încărcarea dovezii de plată în contul de pe studenti.pub.ro, aceștia au obligația de a anunța secretariatul telefonic sau prin email (secretara de an).

Nesemnarea contractului de studii duce la exmatriculare.

Important: studentii din anul 1 (licenta/ master) au obligatia de a desemna un student sef de grupa. Odata desemnat seful de grupa, acesta are obligatia de a anunta secretariatul prin email sau telefonic. 

Reglementare pentru studenții care repetă anul 4: H_77

Taxele scolare trebuie platite în conturile specificate astfel: cu nume, prenume, grupa și precizare ce plătește (taxa semestru/ restanță). Beneficiarul este UPB-FILS-specializare (de ex. CTI -E/F/G).

Conturile specifice: CONTURI taxe scolare bcr si brd fac

Abonamente

Pentru decontarea a 50% din valoarea abonamentelor RATB se depun la secretariat următoarele:

  • Cerere TIP , completată și semnată
  • Borderou completat și semnat de titular
  • Chitanțele RATB
  • Copie xerox după cardul RATB
  • Model editabil documente decontări RATB